Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z

Veelgestelde vragen

Wij hebben al veel vragen voorbij horen komen, bijvoorbeeld via de mail, telefoon, tijdens een bezichtiging of verkoopgesprek.
Deze vragen inclusief antwoorden hebben wij voor jou op een rijtje gezet.


Huis verkopen

Wie bepaalt de waarde van je huis eigenlijk? Zelf heb je er wellicht uren in staan zwoegen, klussen en heb je alles door de jaren heen flink opgeknapt. De makelaar neemt een aantal factoren mee in de waarde van je huis. Zo wordt er altijd gelet op de locatie. De afstand tot een snelweg, de afstand tot een centrum of het type wijk spelen allemaal een rol. Indien er veel vraag is naar een huis in jouw woonplaats, zal dit ook zeker een rol spelen in de vraagprijs. Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de ruimte. Hoe meer ruimte, hoe hoger de waarde. Dit geldt ook voor de tuin. Een goed onderhouden woning is meer waard dan een woning met achterstallig onderhoud. Een nieuwe keuken, badkamer en toilet spelen ook een belangrijke rol. Daarnaast spreken energiezuinige woningen kopers vaak aan, denk aan zonnepanelen, zonneboilers of een goede isolatie. Deze factoren spelen allemaal mee bij de bepaling van de woningwaarde. Toch moet je altijd rekening houden met het feit dat een woning verkopen emotie is en dat verbouwingen die voor jou een grote meerwaarde hebben niet altijd automatisch meegenomen worden in de marktwaarde. Een deel van je investeringen ‘verwoon’ je en zullen niet terugverdiend worden.

De NVM-makelaar is aangesloten bij de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De NVM is met 4400 aangesloten makelaars en taxateurs de grootste brancheorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De NVM is gevestigd in Nieuwegein en bestaat sinds 1898. Een makelaar of taxateur met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten én de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.

De kosten van de verkoopmakelaar worden betaald door de verkopende partij. De kosten die onder Kosten Koper worden gerekend, zijn de kosten die moeten worden gemaakt wanneer je eigenaar wil worden van een huis. Onder kosten koper vallen dus geen makelaarskosten. Wanneer de koper een aankoopmakelaar meeneemt, zijn deze kosten voor de koper.

Als verkopende partij zijn er een aantal verplichtingen waar je aan moet voldoen. Als verkoper heb je de meldingsplicht. Dit houdt in dat je de mogelijke gebreken van je woning kenbaar dient te maken bij de koper. Het is belangrijk dat een koper op de hoogte wordt gesteld van de staat van je woning. Je kunt bij gebreken denken aan scheuren in tegels of lekkage, maar ook het recht van overpad van de buurman of de verbouwplannen van de buren. Dit dien je allemaal te melden om de koper van zoveel mogelijk informatie te kunnen voorzien over de woning.

Huis kopen

Als kopende partij zijn er een aantal plichten. De meeste plichten gelden voor de verkopende partij, maar ook de aankopende partij heeft een plicht: de onderzoekplicht. Door deze plicht wordt er voorkomen dat er vervelende zaken aan het licht komen na de oplevering. Wanneer je als koper niet zeker bent van de staat van je woning, kun je een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. Mocht je een woning hebben aangekocht en worden er gebreken gevonden, dien je dit zo spoedig mogelijk te melden bij de aankoopmakelaar (indien je deze hebt ingeschakeld voor de aankoop) of verkopend makelaar. In overleg met de koper wordt dan het gesprek besproken en mogelijk verholpen. Het aangeven dient wel binnen een 'redelijke termijn' te gebeuren. Een periode van twee maanden is meestal redelijk.

De kosten koper omvatten de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. De makelaarscourtage zit hier niet bij inbegrepen. Wat wel is inbegrepen zijn de notariskosten en de overdrachtsbelasting van 2%. Daar komen de kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte bij. Indien je een aankoopmakelaar inschakelt, zijn die kosten dus voor je eigen rekening.

De NVM-makelaar is aangesloten bij de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De NVM is met 4400 aangesloten makelaars en taxateurs de grootste brancheorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De NVM is gevestigd in Nieuwegein en bestaat sinds 1898. Een makelaar of taxateur met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten én de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.

Onderhandeling

Je bent in onderhandeling vanaf het moment dat de verkopende partij reageert op je bod met een tegenbod. Zolang de verkopende makelaar aangeeft dat hij je bod met de verkoper gaat bespreken, ben je dus nog niet in onderhandeling.

Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend én de drie dagen bedenktijd nog niet om zijn, kan een bod worden ingetrokken. Ook als de verkoper het bod al via de e-mail, chat of mondeling heeft geaccepteerd, intrekken kan dan nog steeds.

De bedenktijd gaat in om 0.00 uur na de dag dat koper een afschrift ontvangt van het ondertekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie dagen, waarvan minimaal twee een werkdag moeten zijn. Als je als koper een beroep wil doen op de bedenktijd, moet je ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring bij de verkoper is, voordat de drie-dagen-termijn is overstreken.

Dit mag, een onderhandeling leidt niet altijd tot een verkoop. De verkoper kan daarom ook op deze manier ontdekken of er meer belangstelling is. Er mag ook met meer dan één gegadigde worden onderhandeld. De makelaar moet dit dan wel duidelijk melden. Meestal vertelt de NVM-makelaar in een dergelijk geval aan belangstellenden dat een woning 'onder bod' is. Bij het bieden van de vraagprijs kan de verkoper dus nog beslissen of hij het bod aanvaardt of een tegenbod uit wil brengen.

Een vraagprijs is een uitnodiging om te onderhandelen. Ook als jij degene bent die als eerste meer dan de vraagprijs biedt, hoeft de verkoper niet op je bod te reageren. Het hoogste bod hoeft niet het meest aantrekkelijk te zijn. Als verkoper ben je altijd zelf baas of je op een bod in wil gaan of niet én met wie je onderhandelingen gaat voeren.

Koopovereenkomst

Na een mondelinge overeenkomst ontvangen beide partijen een overzicht van de afspraken in de mail. De verkopende partij wordt verzocht zijn/haar gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren. Na de mondelinge overeenkomst word je gevraagd een aantal gegevens in te sturen. Hierna wordt er een concept- en definitieve koopovereenkomst opgesteld. Smit & Heinen streeft ernaar deze binnen 24 uur te kunnen opleveren en binnen vier dagen ook daadwerkelijk te laten ondertekenen. Dit is belangrijk in verband met het schriftelijkheidsvereiste wat in ons land geldt. Geen handtekening, geen overeenkomst!

De koop is niet bindend bij een mondelinge overeenstemming indien de koper een persoon is die niet handelt voor een bedrijf of beroep. De koop van een woning door een particulier moet simpelweg schriftelijk worden aangedaan. Als beide partijen, zowel de koper als de verkoper particulier zijn, dan kunnen beide partijen zich na een mondelinge overeenstemming nog terugtrekken. Geen van beide kan worden gedwongen om een schriftelijke overeenkomst de ondertekenen.

Hypotheekvormen

Bij deze hypotheekvorm los je iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd los je weinig af en betaal je veel rente; aan het eind van de looptijd los je meer af en betaal je minder rente. Gedurende de looptijd van de lening wordt jaarlijks hetzelfde bedrag betaald voor rente en aflossing samen. Zeker de eerste tien jaar is dat minder dan bij de lineaire hypotheek. Jonge starters op de woningmarkt hebben veel voordeel bij deze hypotheekvorm, omdat bij aanvang de netto-maandlasten relatief laag zijn. De netto-lasten worden in de loop van de tijd hoger.

Bij de lineaire hypotheek los je iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst, jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste. Je kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer je in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je maandelijks alleen rente over de hypotheeklening. Je bouwt met de hypotheek geen vermogen op waarmee je de hypotheekschuld kunt aflossen. Los je tussentijds niet uit eigen initiatief af, dan blijft de schuld tijdens de looptijd hetzelfde. Bij verkoop van het huis, of uiterlijk aan het einde van de looptijd, moet je in principe de hele lening terugbetalen. Een aflossingsvrije hypotheek loopt meestal 30 jaar, net als veel andere hypotheken.

Deze hypotheek bestaat uit twee onderdelen; een losse levensverzekering en een aflossingsvrije lening. Er wordt een levensverzekering afgesloten die dekking geeft voor het risico van overlijden en een kapitaal uitkeert bij in leven zijn op een vooraf bepaalde einddatum. Op de einddatum kan met de kapitaaluitkering (plus de extra winstuitkering) de lening in een keer afgelost worden. Omdat er gedurende de gehele looptijd niet wordt afgelost, is het rentebestanddeel van deze hypotheek constant.
Aangezien renten op schulden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting kan deze vorm van lenen de voorkeur hebben vanwege de maximale renteaftrek.

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een lening en een geblokkeerde spaarrekening (de Spaarrekening Eigen Woning) of beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning). Op deze geblokkeerde rekening bouw je vermogen op door periodiek geld te storten. Het rendement op het spaargeld of de beleggingen wordt - onder voorwaarden - gunstig behandeld. Gedurende de looptijd wordt de lening niet afgelost, waardoor je optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. Aan het einde van de looptijd los je in een keer je bankspaarhypotheek af met het op de spaar- of beleggingsrekening opgebouwde vermogen.

Bij de beleggingshypotheek is het belastingvoordeel maximaal. De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Door middel van een maandelijkse inleg op een beleggingsrekening groeit jouw vermogen naar het uiteindelijke hypotheekbedrag, waarbij de einduitkering niet gegarandeerd is. Dit bedrag wordt gebruikt om op de einddatum de hypotheek af te lossen. De rente voor het deel van de lening dat gebruikt wordt voor de aankoop van de effecten (de inleg op de beleggingsrekening) kan niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten. Deze vorm kenmerkt zich door grote vrijheid. De waarde van aandelen kan fluctueren, waardoor er géén garantie gegeven kan worden dat de beleggingsrekening op de einddatum daadwerkelijk het benodigde bedrag zal opbrengen. Anderzijds bestaat de kans dat de uiteindelijke uitkering hoger is dan het hypotheekbedrag.

Op de lening wordt gedurende de looptijd niets afgelost. Met de opbrengst van de spaarverzekering wordt de lening afgelost bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden. Het bijzondere van de spaarhypotheek is, dat over de betaalde spaarpremies (de aflossing) een rente vergoed wordt die gelijk is aan de berekende hypotheekrente. Telkens als de hypotheekrente wordt aangepast zal de te betalen spaarpremie zodanig worden herzien dat de lening op de einddatum precies is afgelost. Door koppeling van de hypotheekrente aan de spaarpremie zal de premie bij een hoge rentestand dalen en bij een lage rente stijgen. Deze hypotheekvorm geeft, naast de maximale renteaftrek voor de inkomstenbelasting, zekerheid over de einduitkering. Bijkomend voordeel is, dat de maandlasten minder afhankelijk zijn van renteschommelingen.

Vast, laag tarief Haarlem

In Haarlem werken wij dit voorjaar met een speciale actie. Tijdens deze actieperiode kun jij je woning verkopen voor een vast, laag tarief voor slechts € 2990,- inclusief BTW. Als je wilt profiteren van deze actie kun je direct contact met ons opnemen. Je betaalt in deze periode dezelfde prijs voor elke woning, ongeacht de verkoopprijs. Zo bespaar jij duizenden euro's op je makelaar.

Bij Smit & Heinen onderscheiden we ons graag van de rest. Dit krijgen we voor elkaar door te werken met ervaren professionals, door altijd persoonlijk betrokken te zijn en door meer te doen dan alleen de verkoop van huizen. Wij nemen je echt alles uit handen gedurende het hele verkooptraject. Je kunt dus verwachten dat wij alles doen voor deze prijs wat je van een makelaar kunt verwachten en zelfs nét een beetje meer.

Dat kan! Als jij je in de actieperiode hebt aangemeld bij onze makelaar - ongeacht of je nu direct je woning in de verkoop zet of nog even wilt wachten - blijft dit vaste, lage tarief de prijs die je betaalt. Dit is alleen het geval als je in 2023 je woning wilt verkopen.

Ben jij van plan één van de grootste aankopen van je leven te doen? Spannend! Ook hiervoor ben je bij Smit & Heinen aan het juiste adres. Bij ons heb je keuze uit twee aankooppakketten. We kunnen jouw volledig ontzorgen bij de aankoop, of vanaf het moment dat je een potentiële woning hebt gezien. Als je kiest voor de volledige begeleiding, helpen wij jouw van begin tot eind. Ga hiervoor naar onze aankoopdienst in Haarlem.

Starters

Overdrachtsbelasting betaal je wanneer je een pand of een stuk grond koopt. Ook wanneer je rechten van een pand of een stuk grond koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Om starters aan een woning te helpen, hoeven huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar deze belasting niet te betalen. Dit geldt echter alleen wanneer je een huis koopt van maximaal €440.000. In januari 2023 is het maximale bedrag verhoogd van €400.000 naar €440.000. Dit in verband met de verhoogde huizenprijzen.

Voorwaarden vrijstelling overdrachtsbelasting:

 • De koper is ouder dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar
 • De koper koopt een woning
 • De koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en dit kan hij of zij schriftelijk verklaren. Deze verklaring is op de website van de Belastingdienst te downloaden.
 • De koper woont zelf in de woning. De woning mag niet (onder)verhuurd worden. Hiervoor moet een verklaring worden ingevuld.
 • De waarde van de woning is niet hoger dan €440.000.

Starterslening

De starterslening is een lening die je een nét wat hoger budget geeft om een eerste woning aan te kopen. De starterslening wordt naast de hypotheek afgesloten. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek. Voor het afsluiten van de starterslening betaal je eenmalig €750. De voorwaarden van de starterslening verschilt per gemeente, vraag dus altijd goed bij jouw gemeente na wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden voor een starterslening:

 • Je koopt een eerste woning waar jij zelf in gaat wonen.
 • De gemeente waar jij woont biedt een starterslening aan. Ook bepalen zij de voorwaarden, let daar dus goed op!
 • Je sluit een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie.
 • De rentevaste periode bedraagt 15 jaar.
 • Je kunt meestal maximaal 20% van de koopsom lenen + aankoopkosten van de woning.
 • Je hebt niet te veel eigen geld (maximaal €50.000 euro als je alleen bent en €100.000 met een partner).
 • Je mag geen andere leningen afsluiten voor de aankoop van je woning.
 • Je betaalt 2 keer notariskosten, omdat een starterslening een dubbele hypotheek is.

Meer info over hypotheekadvies

Als je in loondienst werkt, is het duidelijk wat er maandelijks op je rekening binnenkomt. Hierdoor is het inzichtelijk of je de lasten van de koopwoning die je op het oog hebt kunt dragen. Maar er zijn genoeg mensen die niet in (vaste) loondienst werken, maar op uitzendbasis of als flexwerker. Deze doelgroep kan tegenwoordig een hypotheek aanvragen op basis van een perspectiefverklaring of een arbeidsmarktscan.

Werk je een jaar of langer als flexwerker voor een uitzendorganisatie? Dan kun je een perspectiefverklaring aanvragen. In de perspectiefverklaring wordt vastgelegd dat er voor jou voldoende perspectief op de arbeidsmarkt is. Dit geeft de hypotheekverstrekker meer zekerheid.

Heb jij een tijdelijk contract of ben je flexwerker in loondienst? Dan is er de arbeidsmarktscan. Net als bij de perspectiefverklaring wordt er bij de arbeidsmarktscan gekeken naar de kansen die je hebt op de arbeidsmarkt. Meer informatie over de arbeidsmarktscan lees je hier: www.arbeidsmarktkansen.nl

Hier moet je op letten tijdens het uitbrengen van een bod

Heb jij je droomhuis gevonden en wil je gelijk actie ondernemen? Dan moet je eerst weten hoe je te werk moet gaan. Wij helpen je graag tijdens het aankopen van een woning en leggen we je graag de stappen uit die je moet ondernemen om een huis te kopen. In een markt met beperkt aanbod kan het biedingsproces ook anders verlopen. Juist in deze situatie is het verstandig om een aankoopmakelaar in te schakelen

Bereken van te voren wat je budget is

Bepaal eerst wat het huis waard is zodat je vervolgens kunt uitrekenen hoeveel geld er nodig is. Om te bepalen wat een goed bod is, kun je een woning van te voren laten taxeren. Bereken als je een bod gaat uitbrengen je gewenste bod, maar ook het bod wat je maximaal kan uitbrengen. Ga dan ook nooit over dit bedrag heen, je wilt niet het risico lopen dat je het huis krijgt en je het uiteindelijk toch niet kan betalen. Ga na wat je kunt lenen. Denk ook even aan de kosten die je kwijt bent aan de verhuizing zelf, hier moet je ook rekening mee houden tijdens het bieden. Er moet wel geld overblijven voor eventuele reparaties, nieuwe meubels of een verhuisbedrijf.

Het bod uitbrengen

Spannend! We gaan ons openingsbod uitbrengen. Helaas is er nog geen regel of formule uitgevonden waarmee je altijd het perfecte openingsbod doet. Dit komt omdat er veel factoren een rol spelen bij de waarde van een huis. Zorg er wel voor dat je niet gelijk hoog inzet, dan kan je altijd nog hoger bieden als er een tegenbod komt. Daarnaast wil je wel serieus genomen worden als koper en je wilt niet de verkoper kwetsen door een veel te laag bod uit te brengen. Dit kan er voor zorgen dat de gunfactor omlaag gaat als je uiteindelijk hoger wilt bieden. Als jouw bod dichtbij het bod van andere bieders ligt, moet de verkopende partij een keuze gaan maken. De keuze voor de verkoper is vaak deels gebaseerd op een gunfactor, daarom wil je dat de verkoper jou de woning gunt. Laat je daarom altijd van je goede kant zien bij de verkoper.

Weet je nog niet zeker of je de financiering rond krijgt of wil je bijvoorbeeld nog een bouwkundig onderzoek laten doen? Neem dat dan als voorbehoud mee in je bod. Als je het eens bent over de prijs, kun je een optie op het huis vragen bij de makelaar of de verkoper. De eigenaar mag het huis dan enkele dagen niet aan een ander verkopen.

Als starter heb je misschien nog niet de top van jouw loopbaan bereikt, wat meer dan logisch is. Dat kan betekenen dat je met jouw huidige inkomen dat droomhuis nog niet kunt kopen. Je kunt er dan voor kiezen om je ouders of grootouders te vragen borg te staan voor jouw hypotheek. Dat betekent dat zij garant staan voor de afbetaling van jouw hypotheek, mocht jou dat niet lukken. De hypotheek zelf komt wel gewoon op jouw naam en de maandelijkse lasten betaal je ook zelf. Pas als het misgaat, kan de hypotheekverstrekker een beroep doen op de borgstelling.

Wanneer je een huis koopt, sluit je een hypotheek af. Als je een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie ben je zeker van een verantwoorde lening. Dit betekent dat als jij door omstandigheden jouw hypotheek niet meer kan betalen, de Nationale Hypotheek Garantie jou een vangnet kan bieden. Denk hierbij aan omstandigheden als werkloosheid, scheidingen, of het verlies van je partner.

Wil jij in aanmerking komen voor een Nationale Hypotheek Garantie? Dan mag de koopsom of marktwaarde van de woning niet meer zijn dan €405.000. Als je energiebesparende voorzieningen neemt dan wordt dit bedrag verhoogd met 6%. Je inkomen bepaalt wat je maximaal kan lenen.

Bereken je maximale hypotheek

Je vraagt je misschien af: kan ik een huis kopen met een studieschuld? Ja, dat kan. Echter heeft dit wel wat gevolgen voor de maximale hypotheek.

Maximale hypotheek
Hoeveel je maximaal kunt lenen voor je hypotheek hangt af van je inkomen, schulden, en studieschuld. De bank of hypotheekverstrekker kijkt naar het bedrag dat je maandelijks aan DUO betaalt en trekt dit af van je maximale netto maandlasten voor je hypotheek. Ook andere leningen en bedragen die je terugkrijgt van de Belastingdienst (zoals hypotheekrenteaftrek) worden meegerekend.

Meer hypotheek in 2024
In 2024 kun je meer hypotheek krijgen vergeleken met voorgaande jaren. Dit komt omdat de bank of hypotheekverstrekker vanaf 2024 kijkt naar wat je betaalt aan rente en aflossing van je studieschuld. Voorheen keken ze naar je oorspronkelijke studieschuld na je studie.

Maximale hypotheek bij minder of niet betalen van studieschuld
De bank of hypotheekverstrekker houdt rekening met de mogelijke kosten van je studieschuld als je:

 • Nog niet bent begonnen met betalen (aanloopfase);
 • Tijdelijk minder betaalt vanwege een laag inkomen (DUO heeft het bedrag aangepast op basis van je draagkracht);
 • Tijdelijk niet betaalt (aflossingsvrije periode).

De bank gaat dan uit van het bedrag dat je per maand zou moeten betalen voor je studieschuld.

Meer hypotheek bij extra aflossen
Als je extra aflost op je studieschuld, dalen je maandlasten bij DUO. Hierdoor wordt je maximale hypotheek hoger.

Doorstromers

Wie een volgende woning koopt, heeft te maken met een bestaande hypotheekvorm, -rente en -aanbieder. Om je nieuwe woning te kopen, heb je waarschijnlijk ook een hypotheek nodig. Je hebt dan de keuze om je oude hypotheek mee te nemen naar de nieuwe woning óf deze, bij verkoop van de huidige woning, in één keer (boetevrij) af te lossen. Heb je nu een hoge hypotheekrente, ongunstige hypotheekvorm of ongewenste geldverstrekker dan geeft verhuizen je de mogelijkheid om hier in één klap van af te komen. Als doorstromer mag je je oude hypotheekvorm behouden als je deze hebt afgesloten vóór 2013. Wanneer je echter kiest voor een duurdere woning en je dus een extra hypotheekdeel nodig hebt, ben je voor dit deel sinds 2013 verplicht om direct te beginnen met aflossen.

Bij verkoop van je huidige woning wordt uit de opbrengst eerst je huidige hypotheek afgelost. Als je daarna nog geld overhoudt, is er sprake van overwaarde. Heb je overwaarde? Sinds 2004 moet je de overwaarde op je huidige woning gebruiken om je nieuwe woning mee te financieren. Doe je dat niet, dan krijg je geen hypotheekrenteaftrek over het deel van de overwaarde dat je niet inbrengt.

Is je huis minder waard geworden dan toen je het kocht en is je hypotheek hoger dan de verkoopprijs? Dan heb je een restschuld op je huidige hypotheek. Je woning levert niet genoeg op om je hypotheek terug te betalen. De restschuld is dus het tegenovergestelde van een overwaarde. Er zijn verschillende manieren om je restschuld mee terug te betalen:

 • Met eigen spaargeld
 • Meefinancieren: afbetalen door een nieuwe hypotheek of lening af te sluiten. Je neemt dan je restschuld mee in je nieuwe hypotheek. Dit is niet altijd mogelijk, dat hangt af van jouw hypotheekverstrekker.

Als je jouw huidige woning verkoopt en een nieuwe woning aankoopt, kan je te maken krijgen met een bijleenregeling. De bijleenregeling geldt als je jouw huis verkoopt en je geld overhoudt nadat je de eigenwoningschuld hebt afgelost. Dan heb je een overwaarde. Sluit je een hypotheek af voor een nieuwe woning? Dan mag je de rente aftrekken over de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de overwaarde.

Voorbeeld: Je hebt 50.000 euro overwaarde. Je koopt een woning van 250.000 euro. Dan trek je de overwaarde van de aankoopprijs af: 250.000 - 50.000 = 200.000 euro. Dit is het bedrag waar je de rente van af mag trekken. Leen je meer dan 200.000 euro? Dan mag je van het bedrag boven de 200.000 euro geen rente aftrekken.

Heb jij jouw droomwoning al aangekocht, maar je huidige woning nog niet verkocht? Dan kan je jouw overwaarde niet gebruiken om jouw nieuwe woning te betalen. Kom je hierdoor in de problemen? Dan kan je een overbruggingshypotheek aanvragen. Een overbruggingshypotheek is een tijdelijke lening waarmee je de periode tussen de koop van je nieuwe huis en de verkoop van je oude huis overbrugt. De rente betaal je maandelijks of zodra je woning verkocht is wordt deze verrekend met de overwaarde.

Berekenen overbruggingshypotheek

Om je overbruggingshypotheek te berekenen kijk je naar de taxatiewaarde van je nieuwe woning. Hier mag je maximaal 90% van gebruiken. Haal daar je resterende hypotheekschuld vanaf, en je hebt je maximale overbruggingshypotheek berekend. Heb jij bijvoorbeeld een taxatiewaarde van 250.000 euro en een resterende hypotheekschuld van 200.000 euro? Dan is je overwaarde 50.000 euro. Je maximale overbruggingshypotheek is dan: 250.000 x 90% - 200.000 = 25.000 euro.

Heb jij de hypotheek op je huidige woning afgesloten voor 1 januari 2013? Dan valt je hypotheek onder het overgangsrecht. Het overgangsrecht betekent dat je toch hypotheekrenteaftrek kan krijgen zonder dat je een annuïtaire of lineaire hypotheek hebt. De belangrijkste voorwaarde is dat je verplicht bent om de lening annuïtair of lineair af te lossen in maximaal 30 jaar. Doe je dat niet, dan ontvang je geen hypotheekrenteaftrek over het deel dat je niet aflost. Afhankelijk van jouw eisen en wensen kan het aantrekkelijk zijn om jouw oude hypotheekvorm mee te nemen. In een vrijblijvend gesprek vertellen onze adviseurs je er alles over.

Promotiepakket

Met een woningpost kom je zeker al in beeld bij onze volgers, maar met stories bereiken we meer mensen én bovendien blijft je woning dan onder de aandacht bij onze volgers. Met vijf stories weet je zeker dat je woning elke week een keer in beeld, maar vooral ook blijft hangen in het geheugen van onze volgers. Met één story bereiken we gemiddeld 350 mensen. Tel uit je winst als we er vijf plaatsen.

Onze betaalde advertentiecampagnes hebben hun succes al vele malen bewezen. We bereiken rond de 5.000 geïnteresseerden specifiek voor jouw woning via Facebook en Instagram. Dit leidt tot extra veel bezoek naar jouw woningpresentatie en daarmee tot meer bezichtigingen. Meer bezichtigingen is meer kans op een koper. Zodra jouw woningadvertentie helemaal perfect is, start onze online marketeer de campagne. Laat de kijkers maar komen!

Als NVM makelaar melden we de woning aan in het NVM uitwisselingssysteem. Zo krijgen collega-makelaars een seintje dat jouw huis te koop komt. Zo kan het voorkomen dat een aankoopmakelaar al een tijdje op zoek is naar een woning en geïnteresseerd is in jouw woning.

Via Google kunnen wij geautomatiseerd je woning onder de aandacht brengen via mooie beeldadvertenties. We richten ons met Google Ads op potentiële kopers van jouw woning. Er zijn slechts een handjevol makelaars die gebruik maken van adverteren via Google met het woningaanbod. Door actief in te zetten op Google advertenties bereiken we nogmaals zo'n 85.000 mensen per maand, welke allemaal jouw woning te zien krijgen.

Nog steeds beginnen veel mensen hun zoektocht naar een woning op funda. Jouw woning mag daar zeker niet ontbreken! En meer dan dat: jouw woning moet shinen en opvallen. Dat levert meer kijkers op. Daarom krijg je van ons een optimale presentatie op funda en op onze website, zodat iedere woningzoeker ziet dat jouw huis te koop staat.

De zoektocht naar een huis online begint bij de foto’s. De eerste indruk maak je op funda of de sociale kanalen. Dat is het moment waarop potentiële kopers beslissen of het de moeite waard is om de online presentatie van jouw huis te bekijken, of zelfs de woning te bezichtigen. Daarom werken we standaard met een professionele woningfotograaf. Zo zorgen we ervoor dat elke ruimte in het huis op z’n allerbest wordt gepresenteerd.

In de eerste 15 seconden wordt bepaald of het huis goed voelt of niet. ‘You never get a second chance to make the first impression’. Dus: alles voor een goede eerste indruk! De belangrijkste tips hebben we voor jou op een rijtje gezet in een brochure. Samen met de brochure over ons kantoor en andere handige documenten voor een soepel verkooptraject, ontvang je deze tips al in een eerste kennismakingsgesprek met de makelaar.

Onze sociale media kanalen zijn een belangrijk onderdeel van het promotiepakket. Bij de start van de verkoop maken we een post van jouw woning. Deze delen we (alvast) met onze volgers. Met onze eigen, frisse manier van woning presenteren, ben jij er zeker van dat jouw huis opvalt tussen de rest! Met de nodige zorgvuldigheid wordt een aansprekende online tekst geschreven, benoemen we de grootste voordelen en kiezen we de meest geschikte foto's, video en plattegronden uit om jouw woning te presenteren.

Zodra jij je gratis promotiepakket aanvraagt en wij een seintje van jou krijgen dat we kunnen starten met de verkoop, begint onze tekstschrijver met jouw verkoopteksten en stelt de mooiste foto's en plattegronden samen. Deze selectie gebruiken we voor de online presentatie maar ook voor een luxe woningbrochure. We presenteren jouw huis op een stijlvolle en overzichtelijke manier zodat de lezer een goed beeld krijgt van de woning. De brochure sturen we toe aan geïnteresseerden en de gedrukte versie geven we mee aan bezichtigers. Zo hebben zij bij thuiskomst een prachtige brochure van jouw woning om nog verliefder te worden op jouw huis.

Iedereen mag weten dat jouw huis te koop staat. Nog steeds zorgt een te koop bord voor een snelle verspreiding van het nieuws dat jouw woning te koop staat. Daarom zetten wij ons stoere en opvallende te koop bord in je tuin. Is er geen plaats voor een te koop bord? Dan bevestigen we een opvallend V-bord aan het raam. Zodra het te koop bord in je tuin staat, is het ook voor jou heel concreet: jouw huis staat nu echt te koop. En het leukste komt nog: als je huis is verkocht, mag jij de verkocht sticker erop plakken!

Als makelaar hebben we nog een bron waar de koper van je huis tussen kan zitten: onze grote zoekersdatabase. Zodra je voor ons kiest, staat deze database geheel tot jouw beschikking. Zoekers met een profiel dat overeenkomt met jouw huis krijgen een mail dat jouw huis te koop staat.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan gerust contact op met één van onze Office managers. Zij helpen je graag verder!

Jouw droomhuis nog niet gevonden?

Schrijf je in!

Amsterdam
Van Woustraat 161
1074 AK Amsterdam

Haarlem
Korte Margarethastraat 9
2011 PK Haarlem

Back to top