Mijn favorieten

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

In één woord UNIEK.


Sedert medio vorige eeuw bestaat de Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. Hoewel er reeds eerder onroerend goed veilingen in Amsterdam werden gehouden, is er sedert medio vorige eeuw sprake van een regelmatige wekelijkse Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. Vanaf die tijd werd tot 1990 de veiling georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse makelaars en de Amsterdamse notarissen. Begin 1990 richtte de Makelaarsvereniging van Amsterdam de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V. (EAOGV) op, van waaruit de volledige organisatie en begeleiding van de veiling plaatsvindt.


Koop en verkoop van onroerend goed kan op de veiling geschieden door makelaars in onroerende zaken, lid Makelaarsvereniging Amsterdam, doch ook door anderen (particulieren, geldverstrekkende instellingen, gemeente etc), echter niet zonder bankgarantie ter waarde van 10% van de koopsom. De praktijk leert echter dat één ieder die een pand wil kopen of verkopen in veiling zich terdege bewust is van het belang hiervoor een makelaar in te schakelen.


Er zijn 5 soorten veilingen:
 

1) Vrijwillige verkoping.
2) Veiling wegens sterfgeval.
3) Executoriale verkoping ex. Art. 3:268 B.W.
4) Executoriale verkoop na inbeslagname van onroerend goed (verkoop bij de arrondissementsrechtbank; biedingen en mijningen alleen door procureurs of notarissen.
5) Veiling krachtens rechterlijk bevel.


De veilingen worden tegenwoordig gehouden in het pand De Rode Hoed, gelegen aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam, ’s maandags vanaf 18.00 uur. Gemiddeld wordt er 30 maandagavonden per jaar geveild, met uitzondering van het zomerreces (juli en augustus) en erkende feestdagen.


Het systeem


Een pand wordt eerst in opbod gebracht en daarna in afslag gelegd. In deze spreekt men van het Amsterdams systeem van opbod en afslag, zulks afwijkt van het landelijk systeem. Uniek dus.


Voorbeeld:


Het pand wordt in opbod gebracht. Stel het hoogste bod is € 150.000,-. Bij afslag wordt er bijvoorbeeld € 75.000,- gevraagd en het systeem van aftellen begint. Wordt er vanuit de zaal bij € 5.000,- “mijn” geroepen, dan is het pand verkocht voor € 150.000,- + € 5.000,- = € 155.000,-. Als er niet gemijnd wordt, dan is de hoogste bieder (provisionele koper) definitief koper. Voor een koper is het van groot belang een makelaar in te schakelen voor de aankoop van onroerend goed op de veiling. Er zitten immers veel haken en ogen aan. Ook de zogenoemde “veilingpsychose” speelt geen onbelangrijke rol. Onze ervaren makelaars laten zich niet opjagen door de vele geïnteresseerden die zich bevinden in de zaal. Informeer bij ons kantoor naar de aankoopmogelijkheden op de veiling.


Het veilingaanbod kunt u vinden op www.mva.nl/veiling.


Heeft u een makelaar nodig voor het aan- en/of verkopen van een object op de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling? Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. Gezellig langskomen bij ons op kantoor mag natuurlijk ook, de deur staat altijd open!


Wanneer u onderstaand formulier invult, nemen wij contact met u op.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen